Ang Aking Gabay
Tagalog

Ang Aking Gabay

Sa lahat ng problema lagi kang nandyan,
Sa lahat ng pagsubok ikaw laging nalalapitan,
Sa lahat ng panganib ikaw ang laging nahahawakan,
Panginoong Diyos kong gabay kami po’y laging patnubayan.

O Hesus ko ako man at nagkasala,
Sa daan na aking tatahakin,
Wag ka po sanang mawawala.
Pag-ibig ko sayo ay walang hangganan,
Yayakapin, sasambahin kita magpakailanman.

Sa dami ng aking pagkakamali,
Ngunit ang patnubay mo ay di nababali,
Lumakad man akong mag-isa sa daan,
Ang proteksyon mo ang aking pinanghahawakan.

Panginoon namin Diyos ako sana’y aliwin,
Mga mabibigat na pagsubok alisin nyo po sa aking pantingin,
Ikaw na Diyos ko ang aking sandalan at kahinaan.
Sa lahat ng oras ikaw ay aking kailangan.

Author

Joanna Amoyen
Simple, adventurous, try new things, travel new places, reading inspirational and entrepreneurship books, sports minded, love to draw, cook and baking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lola

January 30, 2020

Maghihintay

February 4, 2020